Cừu Dolly là nghiên cứu đầu tiên về tế bào gốc

Tế bào gốc và các thành tựu của chúng trong nền y học tế bào

Tế bào gốc đã và đang là tương lai của nền y học thế giới, các nhà khoa học luôn nghiên cứu và nỗ lực không ngừng để có thể đưa ra những giải pháp y khoa mới ứng dụng công nghệ này. Khởi nguồn của các nghiên cứu về tế bào gốc Sinh vật […]

Continue Reading